Z przyczyn od nas niezależnych Hotel MCM w Poznaniu z dniem 12.12.2012 przestał istnieć.


Wszystkich naszych klientów serdecznie zapraszamy do naszego nowego Hotelu

Villa Toscania
ul. Grochowska 23, Poznań.
www.villatoscania.pl


Wszystkim naszym klientom serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.